Activitats

ACTIVITATS

Organització i supervisió de les activitats.


Des de l’APAEFO s’organitzen i es supervisen les activitats que realitzen a migdia els nens que es queden a dinar a l’escola.


És important destacar que aquestes activitats s’assignen per rigorós ordre d’inscripció i que només estan obertes als nens de l’escola que fan ús del servei de cantina


Per tirar endavant l'activitat hi ha d'haver un mínim de 7 infants inscrits.

Funcionament de les activitats

L’APAEFO és l’entitat responsable d’oferir el servei d’activitats migdia, dimecres i divendres tarda als nens de l’escola.

Podeu consultar les activitats disponibles segons el curs picant la pestanya corresponent.

Per gaudir del servei d’activitats cal estar al corrent de pagament de tots els rebuts de l’APAEFO, tant del curs vigent com dels anteriors, així com haver abonat la quota de soci. En cas de retorn del rebut, els pares hauran d’assumir les despeses de retorn (3€ actualment) i realitzar el pagament al compte bancari que us facilitarà l’associació. L’ impagament comportarà la baixa del servei. En cap cas s’acceptaran inscripcions si hi ha rebuts pendents de pagament de cursos escolars anteriors. El no compliment d’aquest punt serà motiu suficient per causar baixa de les activitats….

.

Us recordem que les subscripcions tenen un caràcter TRIMESTRAL (part de setembre, octubre, novembre i desembre formen part del 1er trimestre), renovables automàticament sí, en el termini del darrer mes del tancament del trimestre, no s’ha comunicat per escrit via correu electrònic a la secretària de l’APAEFO a apaefogestio@gmail.com, la baixa o algun canvi que es vulgui portar a terme. El pagament es farà mensualment, excepte la part proporcional del mes de setembre que afegirem a la remesa del mes d’octubre, via domiciliació bancària segons les dades informades en el full d’inscripció.
Aquesta programació està subjecta a modificacions en funció de les inscripcions. El reglament serà el mateix que s’utilitzem per la cantina.